Nyttige linker
(Oppdatert 26.04.2015)

Support.

O A Halvari AS tilbyr teknisk og faglig support til sine brukere. Vi benytter fjernoppkobling til kundens maskin for å kunne yte direkte og effektiv brukerhjelp. Detaljer vedrørende vår supportavtale sendes på forespørsel.

Før du kontakter oss bør du skaffe til veie relevant informasjon som for eksempel:

 • Start opp programmet hvor problemet oppstår slik at vi raskere kan komme i gang med å hjelpe.
 • For at vi skal få relevant informasjon vedr. systemet og de siste feilmeldingene som er logget, velg «Teknisk statusinformasjon» fra menyen «Verktøy» og send informasjonen til oss med SEND knappen.
 • Hvilken versjon av programmet benyttes?
 • I hvilken programmodul oppstår problemet (f.eks. Eksport, Import)?
 • Hva prøver du å gjøre idet problemet oppstår?
 • Noter eventuelt nøyaktig melding og nummer hvis det fremkommer.
 • Er det gjort noen systemmessige endringer i det siste? (nyinstallert programvare, forandringer på nettverket, etc.)
 • Hvilken versjon av Windows benyttes og ev. nettverk / terminalserver?
 • Hvis det er et utskriftsproblem, noter merke, type og eventuelt hvilke drivere som benyttes.
 • Ved problemer med kommunikasjon, sjekk at du har tilgang til internett og om ev. andre brukere i nettet har problemer.
 • Ved problemer som har med kommunikasjon å gjøre (deklarasjoner kommer ikke fram til TVINN e.l.) kan også brukerservice hos nettverksleverandøren eller TVINN Brukerservice kontaktes direkte.
 • For problemer vedrørende maskinvare, printer, nettverk osv. er det ofte best å kontakte leverandøren av utstyret.
 • Dersom du har denne informasjonen tilgjengelig, vil tiden det tar å løse problemet deres bli vesentlig redusert og det blir billigere for deg. Noe av denne informasjonen kan du for eksempel ha i nærheten av telefonen.
 • For tollfaglige spørsmål kan du også se på Tollvesenets sider. https://www.toll.no/