Produktegenskaper
 
Spedisjon/Transport
Oppdrag/Transportsystem
Faktura
Fraktbrev
Flyfrakt
Avtalesystem
 
Fortolling/ transittering
T-Win Import
T-Win Eksport
T-Win Tollager
T-Win Statistikk
T-Win Dokumentsystem
TET-Win Transittering
 
Diverse produkter
T-Win BFTP
T-Win Mail
EDI Oversetter
Runtimer
WinFrakt
 

Tollager

Moderne og enkel rutine for utskrift av tollagerliste. Stadig flere tar i bruk eget tollager. For å tilfredsstille de krav myndighetene stiller samt å slippe manuelle rutiner, er tollagerlisten et effektivt verktøy. Modulen er 100% integrert med T-Win Import og Eksport og gir deg god oversikt, samtidig som du sparer tid.

 
 
Hovedfunksjoner:
 
Programmet kan benyttes sammen med import / eksport eller oppdrag.
Utskrift på grunnlag av data fra import/eksport eller fra oppdrag.
Rapporten all nødvendig informasjon etter tollvesenets krav.
Forenklet registrering av nytt godsnummer.