Produktegenskaper
 
Spedisjon/Transport
Oppdrag/Transportsystem
Faktura
Fraktbrev
Flyfrakt
Avtalesystem
 
Fortolling/ transittering
T-Win Import
T-Win Eksport
T-Win Tollager
T-Win Statistikk
T-Win Dokumentsystem
TET-Win Transittering
 
Diverse produkter
T-Win BFTP
T-Win Mail
EDI Oversetter
Runtimer
WinFrakt
 

Fortolling (TVINN)/ Transittering (TET)

Programgruppen omfatter bl.a.

   
import/eksport fortolling
elektronisk transittering
tollager
cmr-fraktbrev
dokumentsystem (utskrift av eksport-dokumenter)
statistikk og rapportmodul for TVINN
   
 

Programmene vil fortløpende bli endret i samsvar med nye krav fra Tollvesenet.

O.A.Halvari AS var først i Norge med en PC - løsning for TVINN og vi er pr. i dag den største leverandør av programvare for TVINN.

Programmet er en moderne løsning med Web oppdatering av tollkurser og avgifter. Vi har utviklet en egen e-mail basert kommunikasjonløsning, T-Win Mail, som gir hurtig og problemfri oppkobling mot Tollvesenet (erstatter UAFI).