Produktegenskaper
 
Spedisjon/Transport
Oppdrag/Transportsystem
Faktura
Fraktbrev
Flyfrakt
Avtalesystem
 
Fortolling/ transittering
T-Win Import
T-Win Eksport
T-Win Tollager
T-Win Statistikk
T-Win Dokumentsystem
TET-Win Transittering
 
Diverse produkter
T-Win BFTP
T-Win Mail
EDI Oversetter
Runtimer
WinFrakt
 

Dokumentsystem

Modulen benyttes til å produsere ekstra dokumenter tilhørende et eksportoppdrag, dvs dokumenter som ikke støttes direkte av T-Win / CMR modulen og som er spesielle for kunden.

Brukeren kan definere dataformater, registreringsbilde for registrering av data, ev. format på asciifil for overføring av data fra andre systemer samt et ubegrenset antall dokumenter. Dokumentene kan printes ut automatisk ved godkjennelse av TVINN eller ved behov.

 

Nyheter i versjon 4.26
• Forhåndsvisning (preview) av alle dokumenter
• Utskrift til PDF format. PDF format er standard format for utveksling av dokumenter over internett.
• Integrasjon til E-MAIL program hvor PDF-filer automatisk legges ved.
• Nytt bilde med god oversikt over dokumenter tilhørende oppdraget. Man kan på en enkel måte "plukke" dokumenter til en deklarasjon.

Hovedegenskaper:
 
Inntil 64K brukerdata kan defineres pr. eksportoppdrag.
Brukeren definerer fritt feltformat / recordstruktur på dataene.
Systemet genererer et automatisk standard registreringsbilde for brukerdata. Det kan lages et spesialtilpasset registreringsbilde for kunden ved behov.
Registreringsbildet ligger som en side i registreringsbildet for T-Win eksport, dvs. fullt integrert med T-Win eksport.
Brukerdata kan også leses inn i systemet via asciifil. Data legges inn som nye recordtyper i ascii innlesningsmodul for eksport. Det kan defineres inntill 10 recordtyper (pr. oppdrag) med fritt format, kapasiteten er 4096 bytes pr.record.
Designmodul hvor brukeren eller forhandler kan definere de ønskede dokumenter. Alle brukerdefinerte data kan styres til dokumentet. Et ubegrenset antall dokumenter kan defineres.
Spesifikasjon av blankett, med grafisk opptegning av layout eventuelt med brukerens logo eller bitmaps (). Støtte for strekkoder, dupleks utskrift (tosidig), farger.
Dokumentsett som definerer en mengde dokumenter som skal printes samtidig , knyttet til et eksportoppdrag. Samtidig utskrift til mange printere.
Automatisk utskrift til forhåndsdefinerte printere, avdelingsvis print, standard printer eller valg av printer.
Mulig å laste ned blankettdefinisjoner til laserprinter på forhånd for å øke hastigheten / reduseres nettverksbelastning ved utskrift. Spesielt anvendelig ved fjerntilkobling.