Produktegenskaper
 
Spedisjon/Transport
Oppdrag/Transportsystem
Faktura
Fraktbrev
Flyfrakt
Avtalesystem
 
Fortolling/ transittering
T-Win Import
T-Win Eksport
T-Win Tollager
T-Win Statistikk
T-Win Dokumentsystem
TET-Win Transittering
 
Diverse produkter
T-Win BFTP
T-Win Mail
EDI Oversetter
Runtimer
WinFrakt
 

Spedisjon / transportsystem.

Programgruppen inneholder sentrale funksjoner for speditøren / transportøren i forbindelse med ordreregistrering, fakturering, produksjon av dokumenter, osv. Oppdragsmodulen finnes i forskjellige varianter og kan tilpasses etter behov. Fakturasystemet er skreddersydd for fakturering av transport og spedisjon tjenester.

ordremottak / ordrebehandling,
turplanlegging
fraktavregning,
avtalesystem,
transportøravregning,
fakturering,
utskrift av alle typer fraktbrev, cmr, manifest. varekart o.a.
statistikker
EDI-utveksling/datakommunikasjon
 
 
 
Integrasjon til andre moduler / systemer.
 

Systemet er fullt integrert med T-Win Import og Eksport (utviklet av O.A.Halvari AS). Systemet er også integrert mot bl.a. Visma, Rubicon, micro80 Super og Scenario(Nor22) regnskapsystemer. Tilpasning til andre regnskaps systemer kan utføres etter ønske.

 
Kapasiteter / flerbruker.
 

Systemet vil kun foreligge i flerbruker / nettverksversjon for Windows NT/2000, Windows Terminal Services eller Netware 4.1X/5.X. Det er ingen praktiske grenser for antall samtidige brukere eller maksimum antall oppdrag.

 
Rapporter / Statistikker.
 
Underliggende database vil ha Pervasive SQL format.
Dette innebærer at data kan gjøres tilgjengelig for andre programmer, f.eks. Excel. Eksterne rapporteringsverktøy kan benyttes, f.eks. Crystal Reports.
En omfattende statistikkpakke leveres med systemet, spesialrapporter kan lages om ønskelig.