Produktegenskaper
 
Spedisjon/Transport
Oppdrag/Transportsystem
Faktura
Fraktbrev
Flyfrakt
Avtalesystem
 
Fortolling/ transittering
T-Win Import
T-Win Eksport
T-Win Tollager
T-Win Statistikk
T-Win Dokumentsystem
TET-Win Transittering
 
Diverse produkter
T-Win BFTP
T-Win Mail
EDI Oversetter
Runtimer
WinFrakt
 

Fraktbrev

Programmet benyttes for registrering og utskrift av innenlands fellesfraktbrev, tollpassfraktbrev og merkelapper (transportetikett). Strekkoder kan genereres både for sendingsnummer på fraktbrev og kolliløpenummer på transportetiketten. Programmet kan benyttes som både en selvstendig modul og som en integrert del av Halvari Spedisjonssystem.

 

Programmets egenskaper:

Registrering og utskrift av innenlands fellesfraktbrev
Registrering og utskrift av tollpassfraktbrev
Direkte registrering eller registrering ved å hente inn oppdrag
Flere fraktbrev pr. oppdrag kan genereres
Samlet utskrift av fraktbrev
Fraktbrevrapport med forhåndsvisning på skjerm
Utskrift av transportetiketter med strekkode og kolliløpenummer
Sendingsnummer kan genereres med strekkode på fraktbrev på bakgrunn av kundens leverandørnummer
 

Fraktbrevmodulen følger standard for revidert fraktbrev som er spesifisert av Norsk EDIPRO.

For nærmere beskrivelse av fraktbrevet kan "Spesifikasjon for revidert fraktbrev for innenlands transport" bestilles fra Norstella(tidl. Norsk EDIPRO).

Det reviderte fraktbrevet for innenlands transport er konstruert for å tilfredsstille dagens krav til informasjonsbærer, hvor sendingsnummeret er et sentralt element i identifikasjonssystemet. Sendingsnummeret er i henhold til EAN/UCC 128 standardens Consignement Number. Dette nummeret kan genereres av avsenderen selv, produsenter av fraktbrevblanketter (trykkeri) eller transportøren, forutsatt at de er tildelt et EAN Leverandørnummer

(Oppdatert 12.04.2007)