Produktegenskaper
 
Spedisjon/Transport
Oppdrag/Transportsystem
Faktura
Fraktbrev
Flyfrakt
Avtalesystem
 
Fortolling/ transittering
T-Win Import
T-Win Eksport
T-Win Tollager
T-Win Statistikk
T-Win Dokumentsystem
TET-Win Transittering
 
Diverse produkter
T-Win BFTP
T-Win Mail
EDI Oversetter
Runtimer
WinFrakt
 

T-Win import / export.

T-Win er et moderne, Windowsbasert og meget profesjonelt fortollingsprogram hvor det er lagt vekt på mest mulig automatikk ved registrering og overførsel til Tollvesenet.

T-Win er bygget i moduler og kan enkelt tilpasses din bedrifts størrelse og behov.

Ny versjon av T-Win
Denne versjonen inneholder blant annet:
   
Forhåndsvisning av SAD-blanketten og andre utskrifter.

Muliget for å legge SAD blanketten til fil (PDF format)

SEND knapp som automatisk starter opp ditt E-MAIL program og legger SAD blanketten ved i PDF format.
Oversiktsliste fortollinger. Denne rapporten er nå forbedret i samsvar med kundeønsker. Forhåndsvisning, PDF format og e-mail integrasjon er også lagt inn.
En rekke andre forbedringer er utført i samsvar med ønsker fra våre kunder.
   

 

Noen egenskaper ved systemet :
Automatisk oppdatering av tollkurser og avgifter fra internett
Registrering av SAD-dokumentet for import, eksport og T-dokument. Registrering forenkles ved bruk av mal eller kopiering av tidligere registrerte deklarasjoner. Overføring til TVINN
Gjenstående total fakturaverdi og vekt beregnes fortløpende under registrering. Dette forenkler registrering av deklarasjoner med mange varelinjer.
Sterk feilkontroll ved registrering medfører at kun korrekte deklarasjoner kan overføres til TVINN. Validerknappen benyttes til å sjekke deklarasjonen under registrering.
Overføring av registrerte deklarasjoner til/fra TVINN. Kommunikasjon og overføring av data til / fra TVINN skjer automatisk. For å takle feilsituasjoner kan en overføring til TVINN retransmitteres eller annulleres.
Alle varianter av deklarasjoner til TVINN understøttes. (fullstendig, foreløpig, endelig, manuell, korrigert, omberegning). Ingen begrensninger.
Fjernfortolling supporteres. Samtidig sending til flere tollsteder skjer automatisk. · Logikk ved utveksling av meldinger til TVINN er 100% automatisk. Dette gjør systemet enkelt å bruke. Logikken omfatter valg av sekvensnummer, versjonsnummer, valg av meldingstype ved sending av korrigert el. endelig deklarasjon, osv. (Systemets innebygde logikk kan overstyres hvis nødvendig).
Logging av sending / mottak. Logging av all kommunikasjon skjer til printer eller til fil. TVINN statusrapport kan tas ut ved behov. Logging til printer kan undertrykkes hvis man ikke ønsker den.
SAD-blankett og andre dokumenter. Alle utskriftsvarianter supporteres, bl. a. dokumentene RG-155, RG-156 (tilleggsark), dataliste, ev. hemtagning ved eksport til Sverige, CMR-fraktbrev og inntil 99 andre definerte dokumenter ved bruk av dokumentsystemet. Tosidig utskrift supporteres (dupleks). Hvilke blanketter som skal skrives defineres av brukeren. Fakturaoversikt kan tas ut i forbindelse med utskrift av SAD blanketten. · Utskrift av alle blanketter skjer automatisk ved henting av data fra tollvesenet. Utskrift kan også når som helst foretas enkeltvis.
Meldinger fra tollvesenet. Fremkommer på kontrolllisten ved henting. Kan også ses på skjermbildet. · Spørring / søking etter tidligere registrerte deklarasjoner. Registrerte deklarasjoner kan hentes frem for inspeksjon eller utskrift. Det er mulig å søke på bl.a. referanse, avsender, mottaker, eksp./løpenummer, godsnummer, fra/til dato, TVINN-status, saksbehandler.
Sammenslåing av varelinjer. Systemet summerer automatisk identiske varelinjer. Det er mulig å undertrykke automatisk sammenslåing eller å utelukke en enkelt varelinje fra sammenslåing.
Tolltariffen. En komplett tolltariff leveres med systemet. Det er mulig å søke i tolltariffen numerisk eller tekstlig ved registrering. Beregning av avgifter skjer automatisk på grunnlag av informasjon i tolltariffen.
Fordeling av vekt. Det er mulig å la systemet fordele vekten automatisk over varelinjene på grunnlag av tollverdien.
Fordeling av frakt over varelinjene kan skje på grunnlag av vekt eller tollverdi.
Underliggende registre forenkler registreringen, bl.a. tollkurser, avsender, mottaker, artikkelregister.
Alle koder som skal fylles ut ligger i tabeller med forklarende tekst.
Artikkelregisteret kan benyttes til å legge inn artikler for en eller flere avsendere / mottakere, f.eks. eksportørens eget artikkelregister. Det er da mulig å benytte egne artikkelnummer ved registrering av tolldeklarsjonen. Tilhørende avgifter og lisenser vil fylles ut automatisk.