Kurs høsten 2010
Kursplanen for høsten 2010 er nå klar og vi ønsker velkommen til følgende kurs:

Grunnkurs i fortolling
Her gjennomgås hvordan man utfører fortolling; både import og eksport (TVINN) ved bruk av programmet T-Win®.

Innføring i TET (NCTS) m/Forhåndsvarsling og AEO
Kurset er todelt slik at eksport blir gjennomgått dag 1, og import dag 2. Kurset gir grunnleggende innføring i transittering og detaljert opplæring i bruk av TET modulen for oppstart og avslutning av en elektronisk transittering. I tillegg gjennomgås Forhåndsvarsling og AEO.

Kurspåmelding
Det er kun plass til 6 deltakere på kursene og erfaringsmessig har disse fort blitt fulltegnet, så meld dere på i dag ved å returnere påmeldingskjemaet pr fax. til 22 06 17 70 eller send en mail til wenche@halvari.no.

Kursinnholdet vil bli tilpasset deltakernes erfaring og alle deltakere blir kontaktet i god tid før
kurset. Datoer/priser for de ulike kurs er vist på vedlagte påmeldingsblankett.

Ta kontakt med Wenche Moe for ytterligere informasjon.

Bedriftsintern opplæring/ konsulenttjenester
Vi tilbyr skreddersydd bedriftsintern opplæring for bedrifter som ønsker full gjennomgang av hele eller deler av systemet.

En slik gjennomgang vil ha som formål å gi brukeropplæring samtidig som arbeidsrutiner vurderes for å sikre full utnyttelse av systemet.

Ta kontakt for et tilbud !