Nyttige linker
Tollvesenet
Tilbake Tollvesenet - hovedsiden
Innførsels- og utførselsveiledere
Omregningskurser
Feilmeldinger i inputkontrollen på TVINN
Rundskriv
   
TET
Temahefte TET
Retningslinjer for næringslivet m.m.
Søk på TET tollsteder tilknyttet NCTS
NCTS tollsteder i Norge
   
Andre
EDB – vår samarbeidspartner / MeldingsSentral mot TVINN
ErgoConcept – vår samarbeidspartner / MeldingsSentral mot TVINN
Pervasive - database
Norstella(tidl. Norsk EDIPRO) – stiftelse for utbredelse av elektronisk handel og forretningsdrift
  EAN Norge – tildeler leverandørnummer for strekkodegenering
  EAN Norge – Søknadskjema for tildeling leverandør/sendings-nummer for strekkodegenering innenlands fraktbrev
 
(Oppdatert 12.04.2007)